Prana Pauliinan yrittäjä, Pauliina Marjala norsutaulun edessä

Haluatteko panostaa työhyvinvointinne kehittämiseen laajemmin? Onko ajatuksissanne huomioida esimerkiksi työssä jaksamiseen, työn merkityksellisyyteen, uudistumiskyvykkyyden ylläpitoon, osaamisen kehittämiseen, työn iloon, psykososiaaliseen tukeen liittyviä elementtejä prosessimaisesti? Haluatteko pohtia ja jalkauttaa omaan organisaatioonne työhyvinvointia edistäviä elementtejä osaavan, aikaansa seuraavan asiantuntijan kanssa?

Prana Pauliinan räätälöidyt koulutusprosessit työhyvinvoinnin aihealueille

Prana Pauliina toimii asiantuntevana kumppaninanne ja toteuttaa työhyvinvointivalmennusprosessin suunnitelman sekä käytännön toteutuksen yhdessä kanssanne. Suunnittelemme tarpeisiinne parhaiten soveltuvan kokonaisuuden, johon voidaan sisällyttää myös alkukartoituksia sekä välitehtäviä. Kokonaisuus sisältää erilaisia temaattisesti toteutettavia sisältöjä, joissa voimme hyödyntää esimerkiksi meditatiivista liikettä, kulttuuria, taidetta tai luontoa. Toteutettavat koulutus-/työhyvinvointivalmennusprosessin aihealueet sisältävät myös toiminnallisia ja osallistavia toimintamuotoja. Lähtökohtana on kokonaisvaltaisen, holistisen hyvinvoinnin näkökulmat ja työhyvinvoinnin aihealueille nojaava tutkittu tieto, joita lähestymme dialogisesti, ratkaisukeskeisesti ja narratiivisesti. 

 

Kerro ajatuksistanne ja toiveistanne, lähdetään yhdessä toteuttamaan teille soveltuvia teemoja hyvinvointia, uudistumiskyvykästä työtä sekä työyhteisön psykososiaalisia elementtejä tukemaan.

Asiakaspalautteita toteutetuista räätälöidyistä koulutus-, työhyvinvointivalmennus- ja kehittämisprosesseista:

”Pohdin omaa hyvinvointiani koko prosessin ajan ja opin löytämään ja tunnistamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen eri tekijöitä.”

 

”Prosessi lisäsi voimavaroja ja toimijuutta.”

 

”Seikkailua, mielenkiintoisia teemoja, yhteisöllisyyttä, vahvoja tunteita, välittämistä.”

 

Huomasin kaipaavani kollegoiden tukea ja avointa keskustelua. Olen tyytyväinen siihen, että menetelmiesi avulla syntyi keskustelua sekä työtovereiden että oman itseni kanssa.”

Y-tunnus: 2948163-7

Yhteystiedot:

  • 040 735 7648
  • pauliina.marjala@outlook.com

Prana Pauliinaa voi seurata myös Facebookissa sekä Instagramissa.