Mandala symboli

Haluatko löytää elämällesi mielekkäämmän suunnan, tunnistaa ja ylittää toimintasi esteitä ja sitoutua aktiiviseksi toimijaksi omien arvojesi hyväksi? Tavoitteletko laadullisesti parempaa elämää, haluatko toteuttaa terveyttä ja hyvinvointia tukevia elämäntapamuutoksia vai etsitkö toimivampaa suhdetta itseesi ja muihin ihmisiin?

Prana Pauliinan kognitiivinen lyhytterapia

Prana Pauliina mahdollistaa kognitiivisen lyhytterapeuttisen prosessin, joka on aktiivista toimijuutta tukeva, kohdennettu ja ajallisesti rajattu kustannustehokas työskentelytapa. Tärkeänä tavoitteena on tukea asiakkaan itseymmärryksen ja itsehoidollisten menetelmien vahvistumista käytännön elämään kohdentuen. Kognitiivista lyhytterapeuttista työskentelyä Prana Pauliina tarjoaa esimerkiksi tunne-elämän haasteiden voittamiseksi, itseään toistavien tunnelukkojen avaamiseksi ja itsenäisen elämän kokonaisvaltaiseksi aktiiviseksi toimijaksi sitoutumiseksi, akuuttien kriisien ja takaiskuvaiheiden tueksi, haitallisista riippuvuuksista vapautumiseksi, oireiden ja sairauksien uusiutumisriskien välttämiseksi, unen laadun ja muiden terveystottumusten parantamiseksi, parempien ihmissuhteiden löytämiseksi ja opintoja tai työtä koskevien valintojen selkeyttämiseksi.

 

Kun inhimillinen, hyväksyvä, tavoitteisiin suuntautuva terapeuttinen prosessi voi parantaa elämäsi laatua ja mielekkyyttä, lähesty toiveissasi rohkeasti. 

Asiakaspalautteita toteutetuista yksilöterapiajaksoista:

”Sinun ohjauksessa on kyllä aina syntynyt oivalluksia ja niitä on ollut erittäin mielekästä jakaa ja ajatella eteenpäin.”

 

”Olen alkanut uskoa siihen, että tunteeni tiedostamalla voin vaikuttaa niihin.”

Y-tunnus: 2948163-7

Yhteystiedot:

  • 040 735 7648
  • pauliina.marjala@outlook.com

Prana Pauliinaa voi seurata myös Facebookissa sekä Instagramissa.