Prana Pauliinan yrittäjä, Pauliina Marjala pitelemässä kirjoja

Olisiko tarpeen pysähtyä ajattelemaan yksin tai yhdessä työn tekemisen ydintä, suuntaa, tavoitteita ja mielekkyyttä arjen kiireissä? Onko ammatillisen toiminnan reflektointi, ammattitaidon ja -tiedon kehittäminen sekä ammatillisuuden yhdessä jalostaminen ja toisilta oppiminen tärkeää työssäsi/työssänne?

Prana Pauliinan työnohjaus yksilöille, pienryhmille ja yhteisöille

Prana Pauliina tarjoaa mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun, työn laadun ja sujuvuuden parantamiseen sekä tunneälyn kehittämiseen siten, että ratkaisukeskeinen koulutettu työnohjaaja toteuttaa tarpeidenne mukaista työnohjausta. Työnohjaus voidaan toteuttaa joko ryhmätyönohjauksena ammattiryhmittäin tai vaihtoehtoisesti moniammatillisena. Työnohjaus on mahdollista toteuttaa myös yhteisötyönohjauksena yksiköittäin. Yksilöllisen reflektoinnin tarpeeseen on mahdollisuutena yksilötyönohjaus. Lisäksi mahdollisuutena on esimiestyönohjaus ja TOTO (= Työnohjauksen työnohjaus).

 

Työnohjaus on useamman kerran prosessi, jonka aikana opitaan oivaltamaan yhdessä ammatillista kasvua ja sitä tukevia motiiveja. Työnohjaustapaamisissa arvostava vuorovaikutus, ehdoton luottamus, rauhallinen konteksti ja erilaiset menetelmät toteutetaan osallistuvien henkilöiden määritellessä tavoitteensa työnohjaukselle. Ota yhteyttä työnohjaustarpeissanne – lähdetään toteuttamaan teidän tilanteeseenne parhaiten soveltuva työnohjausprosessi. Työnohjaussopimuksessa määrittelemme työnohjauksen keston ja tarkemmat tavoitteet.  

Asiakaspalautteita toteutetuista työnohjausprosesseista:

”Olet tosi upea, ymmärtäväinen, viisas, vahva ja suorasanainen nainen. Oikea ihminen juuri tässä työssä. Työnohjauksessa käytetyt mielikuvaharjoitukset ym. olivat toimivia ja puhuttelevia.”

 

”Koin ohjauskerrat turvallisina. Saatoin luottaa siihen, että vaikeitakin asioita pystytään käsittelemään rauhallisesti ja analyyttisesti ratkaisuja hakien.”

 

”Työnohjaus on vahvistanut kokemusta, että omassa esimiestyössäni olen oikeilla linjoilla – sain tukea työhöni.”

Y-tunnus: 2948163-7

Yhteystiedot:

  • 040 735 7648
  • pauliina.marjala@outlook.com

Prana Pauliinaa voi seurata myös Facebookissa sekä Instagramissa.