Prana Pauliinan yrittäjä, Pauliina Marjala meren rannalla

Onko työyhteisössänne konfliktitilanne, johon tarvitsette ulkopuolista apua? Olette todennäköisesti toteuttaneet organisaationne sisällä erilaisia toimenpiteitä vuorovaikutussuhteiden laadun parantamiseksi. Mahdollisesti sisäiset kehittämistoimenpiteet eivät ole tuoneet riittävää tulosta, jotta työskentely tapahtuisi tuottavasti ja laadukkaasti.  

 

Prana Pauliinan restoratiivinen työyhteisösovittelu

Prana Pauliina tarjoaa työyhteisösovittelun erityisosaajan ammattitaitoista apua syntyneiden konfliktitilanteiden ratkaisemiseen ja niistä oppimiseen. Lähtökohta sovitteluprosessille on osapuolten halukkuus ja motivaatio sovitteluun. Restoratiivisessa (= korjaavassa) työyhteisösovittelussa tapahtunut teko/ristiriita palautetaan työyhteisösovittelijan asiantuntemuksen avulla asianosaisille, jotta he voivat olla aktiivisia subjekteja kokemansa vääryyden ratkaisemisessa. Restoratiivisen työyhteisösovittelun päätavoitteena on saavuttaa työyhteisösovittelijan avulla sovinto, joka on sovitteluun osallistuvien yhteinen ratkaisu. Prosessin aikana tavoitteena on korjata vääryys, vähentää osapuolille aiheutunutta traumaa ja eheyttää vahinkoa kokeneet ihmissuhteet. Yhdessä saavutettu sovinto kirjataan sopimuksen muotoon (SOPU-prosessi), ja kirjallisen sopimuksen toteutumista seurataan sovittelun jälkitapaamisissa.     

 

Kerron mielelläni sovitteluprosessista ja sillä saavutetuista tuloksista syvemmin. Ota yhteyttä niin keskustellaan, olisiko sovittelu teidän organisaatiollenne soveltuva toimintamuoto.

Asiakaspalautteita toteutetuista sovitteluprosesseista:

”Sovittelijan toiminta on erittäin ammattitaitoista, analyyttista, tasapuolista ja oikeudenmukaista. Hän on vienyt prosessia eteenpäin ja auttanut sekä työntekijöitä että esimiehiä ymmärtämään soviteltavaa tilannetta.”

 

”Koin sovitteluprosessin tavoitteineen ja menetelmineen selkeänä, johdonmukaisena ja ymmärrettävänä prosessina.”

 

”Sovitteluprosessissa käytetyt menetelmät olivat inhimillisiä, monipuolisia ja osallistavia.”

Y-tunnus: 2948163-7

Yhteystiedot:

  • 040 735 7648
  • pauliina.marjala@outlook.com

Prana Pauliinaa voi seurata myös Facebookissa sekä Instagramissa.